3 October 2019

Board Meeting, Istanbul

16 - October 2019

After Work, Donsö

23 - October 2019

Lunch Seminar, Hamburg

5 - 8 November 2019

Marine Insurance Seminar, Zhuhai, China

11 - 13 November 2019

Marine Insurance Seminar, Piraeus

25 November 2019

Winter Lunch, Gothenburg

5 December 2019

Board meeting, London

12 December 2019

Lucia Dinner, Piraeus