Göteborg: 16 May 2019

Summons Annual General Meeting (AGM) 2019/Kallelse till ord bolagsstämma 2019

Members are invited to The Swedish Club's AGM which will be held in Gothenburg on Thursday 13 June 2019 at 2.00 pm.

The summons will be mailed to members of the Club. If it has not been delivered by 7 June, please contact: proxies@swedishclub.com

Enclosures:
Summons Annual General Meeting 2019 »
Agenda at the AGM 13 June 2019 »
Copy of Registration and Proxy »

 


Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019

Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, The Swedish Club, kallar till ordinarie bolagsstämma som äger rum i Göteborg torsdagen den 13 juni kl 14.00.

Kallelsen kommer att skickas till Föreningens medlemmar. Om den ej ankommit den 7 juni, vänligen kontakta: proxies@swedishclub.com

Bilagor:
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019 »
Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma 13 juni 2019 »
Kopia Registration and Proxy »